Sunday, 25 December 2016

Byenvini (Welcome)

Byenvini a Kwéyòl-Nou, sit-la ki dédyé a langaj Kwéyòl Donmnik. Nou ni èspwa ou ké touvé sit sala entéwésan èvè ki i ké enndé'w apwann langaj éwitaj Donmnik.

(Welcome to Kwéyòl-Nou, the site which is dedicated to Dominica's Kwéyòl language. We hope you will find this site interesting and that it will help you to learn Dominica's heritage language.)

Bon Nanné Dé Mil Disèt