Saturday, 18 March 2017

Byenvini (Welcome)

Byenvini a Kwéyòl-Nou, sit-la ki dédyé a langaj Kwéyòl Donmnik. Nou ni èspwa ou ké touvé sit sala entéwésan èvè ki i ké enndé'w apwann langaj éwitaj Donmnik.

(Welcome to Kwéyòl-Nou, the site which is dedicated to Dominica's Kwéyòl language. We hope you will find this site interesting and that it will help you to learn Dominica's heritage language.)