Kwéyòl Phrases

Fwaz Kwéyòl (Kwéyòl Phrases)
Good morning Bonjou
Good afternoon Bonnapwémidi
Good evening Bonswè
Goodnight Bonswè
Hello Bonjou / Sa ka fèt ?
What's happening? Sa ka fèt ?
Welcome Byenvini
Goodbye Ovwa / Dédé / Babay
I'm pleased to meet you Mwen kontan pou wakontwé’w /
Mwen kontan pou jwenn ou
How are you? Kouman’w yé ? /
Sa'w fè ? /
Sa ka fèt ?
I'm well, and yourself? Mwen byen, é ou menm ?
I'm well, and how about you? Mwen byen, é sa kont ou ?
I'm not too bad Mwen pa to mové
I haven't seen you for ages Lontan mwen pa wè’w
Thank you Mèsi
Please Souplé
Sorry Padon
I'm sorry Mwen sòri /
Mwen dézolé
Excuse me Èskizé mwen
Forgive me Padonnen mwen
Have a nice day Pasé yon bèl jou /
Ni yon bèl jou
Have a good night Pasé yon bon lannwit
It's my pleasure Sé plézi-mwen
It was my pleasure Sété plézi-mwen
It's nothing Sé pa anyen /
Pa anyen
Let's chat Annou kozé
Happy Birthday Bonn Annivèsè
Happy Anniversary Bonn Annivèsè
Good luck Bon chans

2 comments:

  1. Thanks loads for this, very useful as there is not a lot about Dominican Kwéyòl on the Internet.

    ReplyDelete
  2. Mèsi Charmie. Nou ké ni pou chanjé sitiwasyon sala.

    ReplyDelete